TEOREMA DE TOLOMEO

En qualsevol quadriląter convex inscrit, el producte de les diagonals és igual a la suma dels productes dels costas contraris.
Si el quadriangle ABCD estą inscrit en una circumferčncia (Fig. 1), aleshores la suma dels productes de costats oposats és igual al producte de les diagonals:

AB · CD + AD · BC = AC · BD

En el cas particular de que ABCD fós un rectangle (Fig. 2),
la fņrmula anterior es converteix en el
Teorema de Pitągores


JAUME DOMENECH LARRAZ
PROFESSOR DE DIBUIX/VISUAL I PLĄSTICA/TIC
info@dibuixtecnic.com

© Copyright 2002/2003