TEOREMA DE VARIGNON

Del teorema de Varignon, segons el que es pot llegir al llibre de Coxeter i Greitzer, el que sorpren és trobar que la data de publicació no va arribar fins a 1731. És degut a Pierre Varignon (1654-1722).

La figura que es forma quan s´uneixen en l´ordre donat els punts mitjos d´un quadriangle, és un paral·lelogram, i la seva àrea és la meitat de la del quadriangle.

 

 JAUME DOMENECH LARRAZ
PROFESSOR DE DIBUIX/VISUAL I PLÀSTICA/TIC
info@dibuixtecnic.com

© Copyright 2002/2003